1-ден 100-ге дейін Әзірбайжан нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Sıfır -
1 бір Bir -
2 екі Iki -
3 үш Üç -
4 төрт Dörd -
5 бес Beş -
6 алты Altı -
7 жеті Yeddi -
8 сегіз Səkkiz -
9 тоғыз Doqquz -
10 он On -
11 он бір On bir -
12 он екі On iki -
13 он үш On üç -
14 он төрт On dörd -
15 он бес On beş -
16 он алты On altı -
17 он жеті On yeddi -
18 он сегіз On səkkiz -
19 он тоғыз On doqquz -
20 жиырма Iyirmi -
21 жиырма бір Iyirmi bir -
22 жиырма екі İyirmi iki -
23 жиырма үш Iyirmi üç -
24 жиырма төрт Iyirmi dörd -
25 жиырма бес Iyirmi beş -
26 жиырма алты Iyirmi altı -
27 жиырма жеті Iyirmi yeddi -
28 жиырма сегіз Iyirmi səkkiz -
29 жиырма тоғыз Iyirmi doqquz -
30 отыз Otuz -
31 Отыз бір Otuz bir -
32 Отыз екі Otuz iki -
33 отыз үш Otuz üç -
34 Отыз төрт Otuz dörd -
35 Отыз бес Otuz beş -
36 отыз алты Otuz altı -
37 Отыз жеті Otuz yeddi -
38 Отыз сегіз Otuz səkkiz -
39 Отыз тоғыз Otuz doqquz -
40 қырық Qırx -
41 Қырық бір Qırx bir -
42 қырық екі Qırx iki -
43 қырық үш Qırx üç -
44 қырық төрт Qırx dörd -
45 қырық бес Qırx beş -
46 Қырық алты Qırx altı -
47 қырық жеті Qırx yeddi -
48 қырық сегіз Qırx səkkiz -
49 қырық тоғыз Qırx doqquz -
50 елу Əlli -
51 елу бір Əlli bir -
52 елу екі Əlli iki -
53 елу үш Əlli üç -
54 елу төрт Əlli dörd -
55 елу бес Əlli beş -
56 елу алты Əlli altı -
57 елу жеті Əlli yeddi -
58 елу сегіз Əlli səkkiz -
59 елу тоғыз Əlli doqquz -
60 алпыс Altmış -
61 Алпыс бір Altmış bir -
62 алпыс екі Sixty iki -
63 алпыс үш Altmış üç -
64 Алпыс төрт Altmış dörd -
65 алпыс бес Altmış beş -
66 Алпыс алты Altmış altı -
67 Алпыс жеті Altmış yeddi -
68 алпыс сегіз Altmış səkkiz -
69 Алпыс тоғыз Sixty doqquz -
70 жетпіс Yetmiş -
71 жетпіс бір Yetmiş bir -
72 жетпіс екі Yetmiş iki -
73 жетпіс үш Yetmiş üç -
74 жетпіс төрт Yetmiş dörd -
75 жетпіс бес Yetmiş beş -
76 жетпіс алты Yetmiş altı -
77 жетпіс жеті Yetmiş yeddi -
78 жетпіс сегіз Yetmiş səkkiz -
79 жетпіс тоғыз Yetmiş doqquz -
80 сексен Səksən -
81 сексен бір Səksən bir -
82 сексен екі Səksən iki -
83 сексен үш Səksən üç -
84 сексен төрт Səksən dörd -
85 сексен бес Səksən beş -
86 сексен алты Səksən altı -
87 сексен жеті Səksən yeddi -
88 сексен сегіз Səksən səkkiz -
89 сексен тоғыз Səksən doqquz -
90 тоқсан Doxsan -
91 тоқсан бір Doxsan bir -
92 тоқсан екі Doxsan iki -
93 тоқсан үш Doxsan üç -
94 тоқсан төрт Doxsan dörd -
95 тоқсан бес Doxsan beş -
96 тоқсан алты Doxsan altı -
97 тоқсан жеті Doxsan yeddi -
98 тоқсан сегіз Doxsan səkkiz -
99 тоқсан тоғыз Doxsan doqquz -
100 жүз Yüz -