1-ден 100-ге дейін урду нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл زیرو -
1 бір ایک کے -
2 екі دو -
3 үш تین -
4 төрт چار -
5 бес پانچ -
6 алты چھ -
7 жеті سات -
8 сегіз آٹھ -
9 тоғыз نو -
10 он دس -
11 он бір گیارہ -
12 он екі بارہ -
13 он үш تیرہ -
14 он төрт چودہ -
15 он бес پندرہ -
16 он алты سولہ -
17 он жеті سترہ -
18 он сегіз اٹھارہ -
19 он тоғыз انیس -
20 жиырма بیس -
21 жиырма бір بیس ایک -
22 жиырма екі بائیس -
23 жиырма үш بیس تین -
24 жиырма төрт چوبیس -
25 жиырма бес پچیس -
26 жиырма алты بیس چھ -
27 жиырма жеті سات بیس -
28 жиырма сегіз بیس آٹھ -
29 жиырма тоғыз انتیس -
30 отыз تیس -
31 Отыз бір تیس میں سے ایک -
32 Отыз екі تیس دو -
33 отыз үш تیس تین -
34 Отыз төрт چونتیس -
35 Отыз бес پینتیس -
36 отыз алты تیس چھ -
37 Отыз жеті تیس سات -
38 Отыз сегіз تیس آٹھ -
39 Отыз тоғыз انتالیس -
40 қырық چالیس -
41 Қырық бір چالیس سے ایک -
42 қырық екі چالیس دو -
43 қырық үш چالیس تین -
44 қырық төрт چالیس چار -
45 қырық бес چالیس پانچ -
46 Қырық алты چالیس چھ -
47 қырық жеті چالیس سات -
48 қырық сегіз اڑتالیس -
49 қырық тоғыз چالیس نو -
50 елу پچاس -
51 елу бір اکیاون -
52 елу екі پچاس دو -
53 елу үш پچاس تین -
54 елу төрт پچاس چار -
55 елу бес پچاس پانچ -
56 елу алты پچاس چھ -
57 елу жеті پچاس سات -
58 елу сегіз پچاس آٹھ -
59 елу тоғыз پچاس نو -
60 алпыс ساٹھ -
61 Алпыс бір ساٹھ سے ایک -
62 алпыс екі ساٹھ دو -
63 алпыс үш تریسٹھ -
64 Алпыс төрт ساٹھ چار -
65 алпыс бес پینسٹھ -
66 Алпыс алты ساٹھ چھ -
67 Алпыс жеті ساٹھ سات -
68 алпыс сегіз ساٹھ آٹھ -
69 Алпыс тоғыз نو ساٹھ -
70 жетпіс ستر -
71 жетпіс бір ستر ایک -
72 жетпіс екі ستر دو -
73 жетпіс үш ستر تین -
74 жетпіс төрт چوہتر -
75 жетпіс бес ستر پانچ -
76 жетпіс алты ستر چھ -
77 жетпіс жеті ستر سات -
78 жетпіс сегіз ستر آٹھ -
79 жетпіс тоғыз ستر نو -
80 сексен اسی -
81 сексен бір اسی سے ایک -
82 сексен екі اسی دو -
83 сексен үш اسی تین -
84 сексен төрт اسی چار -
85 сексен бес اسی پانچ -
86 сексен алты اسی چھ -
87 сексен жеті اسی سات -
88 сексен сегіз اسی آٹھ -
89 сексен тоғыз اسی نو -
90 тоқсан نوے -
91 тоқсан бір نوے سے ایک -
92 тоқсан екі نوے دو -
93 тоқсан үш نوے تین -
94 тоқсан төрт نوے چار -
95 тоқсан бес نوے پانچ -
96 тоқсан алты نوے چھ -
97 тоқсан жеті نوے سات -
98 тоқсан сегіз اٹھانوے -
99 тоқсан тоғыз نوے نو -
100 жүз ایک سو -