1-ден 100-ге дейін словен нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nič -
1 бір Eden -
2 екі Dve -
3 үш Tri -
4 төрт štiri -
5 бес Pet -
6 алты Six -
7 жеті Seven -
8 сегіз Osem -
9 тоғыз Devet -
10 он Ten -
11 он бір Enajst -
12 он екі Dvanajst -
13 он үш Trinajst -
14 он төрт štirinajst -
15 он бес Petnajst -
16 он алты šestnajst -
17 он жеті Sedemnajst -
18 он сегіз Osemnajst -
19 он тоғыз Devetnajst -
20 жиырма Dvajset -
21 жиырма бір Enaindvajset -
22 жиырма екі Dvaindvajset -
23 жиырма үш Triindvajset -
24 жиырма төрт štiriindvajset -
25 жиырма бес Petindvajset -
26 жиырма алты Šestindvajset -
27 жиырма жеті Sedemindvajset -
28 жиырма сегіз Dvajset osem -
29 жиырма тоғыз Devetindvajset -
30 отыз Trideset -
31 Отыз бір Trideset ena -
32 Отыз екі Dvaintrideset -
33 отыз үш Trideset tri -
34 Отыз төрт štiriintrideset -
35 Отыз бес Petintrideset -
36 отыз алты šestintridesetih -
37 Отыз жеті Sedemintrideset -
38 Отыз сегіз Osemintrideset -
39 Отыз тоғыз Trideset devet -
40 қырық štirideset -
41 Қырық бір štirideset ena -
42 қырық екі štirideset dva -
43 қырық үш Triinštirideset -
44 қырық төрт štirideset štiri -
45 қырық бес Petinštirideset -
46 Қырық алты štirideset šest -
47 қырық жеті Sedeminštirideset -
48 қырық сегіз štirideset osem -
49 қырық тоғыз štirideset devet -
50 елу Fifty -
51 елу бір Petdeset ena -
52 елу екі Petdeset dve -
53 елу үш Petdeset tri -
54 елу төрт Petdeset štiri -
55 елу бес Petdeset pet -
56 елу алты šestinpetdeset -
57 елу жеті Sedeminpetdeset -
58 елу сегіз Petdeset osem -
59 елу тоғыз Petdeset devet -
60 алпыс šestdeset -
61 Алпыс бір šestdeset ena -
62 алпыс екі Dvainšestdeset -
63 алпыс үш šestdeset tri -
64 Алпыс төрт šestdeset štiri -
65 алпыс бес Petinšestdeset -
66 Алпыс алты šestinšestdeset -
67 Алпыс жеті Sedeminšestdeset -
68 алпыс сегіз Oseminšestdeset -
69 Алпыс тоғыз Devetinšestdeset -
70 жетпіс Sedemdeset -
71 жетпіс бір Enainsedemdeset -
72 жетпіс екі Sedemdeset dva -
73 жетпіс үш Sedemdeset tri -
74 жетпіс төрт Sedemdeset štiri -
75 жетпіс бес Petinsedemdeset -
76 жетпіс алты Sedemdeset šest -
77 жетпіс жеті Sedemdeset sedem -
78 жетпіс сегіз Sedemdeset osem -
79 жетпіс тоғыз Sedemdeset devet -
80 сексен Osemdeset -
81 сексен бір Osemdeset ena -
82 сексен екі Osemdeset dva -
83 сексен үш Osemdeset tri -
84 сексен төрт Osemdeset štiri -
85 сексен бес Osemdeset pet -
86 сексен алты Osemdeset šest -
87 сексен жеті Osemdeset sedem -
88 сексен сегіз Osemdeset osem -
89 сексен тоғыз Osemdeset devet -
90 тоқсан Devetdeset -
91 тоқсан бір Devetdeset ena -
92 тоқсан екі Dvaindevetdeset -
93 тоқсан үш Devetdeset tri -
94 тоқсан төрт štiriindevetdeset -
95 тоқсан бес Devetdeset pet -
96 тоқсан алты Devetdeset šest -
97 тоқсан жеті Sedemindevetdesetim -
98 тоқсан сегіз Devetdeset osem -
99 тоқсан тоғыз Devetdeset devet -
100 жүз Sto -