1-ден 100-ге дейін Швед нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Noll
1 бір 3
2 екі Två
3 үш Tre
4 төрт Fyra
5 бес Fem
6 алты Sex
7 жеті Sju
8 сегіз åtta
9 тоғыз Nio
10 он Tio
11 он бір Elva
12 он екі Tolv
13 он үш Tretton
14 он төрт Fjorton
15 он бес Femton
16 он алты Sexton
17 он жеті Sjutton
18 он сегіз Arton
19 он тоғыз Nitton
20 жиырма Tjugo
21 жиырма бір Tjugo en
22 жиырма екі Tjugo två
23 жиырма үш Tjugo tre
24 жиырма төрт Tjugo fyra
25 жиырма бес Tjugofem
26 жиырма алты Tjugo sex
27 жиырма жеті Tjugo sju
28 жиырма сегіз Tjugoåtta
29 жиырма тоғыз Tjugo nio
30 отыз Trettio
31 Отыз бір Trettio en
32 Отыз екі Trettio två
33 отыз үш Trettio tre
34 Отыз төрт Trettio fyra
35 Отыз бес Trettiofem
36 отыз алты Trettio sex
37 Отыз жеті Trettio sju
38 Отыз сегіз Trettio åtta
39 Отыз тоғыз Trettio nio
40 қырық Forty
41 Қырық бір Fyrtio en
42 қырық екі Fyrtio två
43 қырық үш Fyrtio tre
44 қырық төрт Fyrtio fyra
45 қырық бес Forty fem
46 Қырық алты Forty sex
47 қырық жеті Forty sju
48 қырық сегіз Fyrtio åtta
49 қырық тоғыз Fyrtio nio
50 елу Femtio
51 елу бір Femtio en
52 елу екі Femtio två
53 елу үш Femtio tre
54 елу төрт Femtio fyra
55 елу бес Femtio fem
56 елу алты Femtio sex
57 елу жеті Femtio sju
58 елу сегіз Femtio åtta
59 елу тоғыз Femtio nio
60 алпыс Sextio
61 Алпыс бір Sextio en
62 алпыс екі Sextio två
63 алпыс үш Sextio tre
64 Алпыс төрт Sextio fyra
65 алпыс бес Sextiofem
66 Алпыс алты Sextio sex
67 Алпыс жеті Sextio sju
68 алпыс сегіз Sextio åtta
69 Алпыс тоғыз Sextio nio
70 жетпіс Sjuttio
71 жетпіс бір Sjuttio en
72 жетпіс екі Sjuttio två
73 жетпіс үш Sjuttio tre
74 жетпіс төрт Sjuttio fyra
75 жетпіс бес Sjuttiofem
76 жетпіс алты Sjuttio sex
77 жетпіс жеті Sjuttio syv
78 жетпіс сегіз Sjuttio åtta
79 жетпіс тоғыз Sjuttio nio
80 сексен Åttio
81 сексен бір Åttio en
82 сексен екі åttio två
83 сексен үш Åttio tre
84 сексен төрт åttio fyra
85 сексен бес Åttio fem
86 сексен алты Åttio sex
87 сексен жеті Åttio sju
88 сексен сегіз åttio åtta
89 сексен тоғыз Åttio nio
90 тоқсан Nittio
91 тоқсан бір Nittio en
92 тоқсан екі Nittio två
93 тоқсан үш Nittio tre
94 тоқсан төрт Nittio fyra
95 тоқсан бес Nittiofem
96 тоқсан алты Nittio sex
97 тоқсан жеті Nittio sju
98 тоқсан сегіз Nittio åtta
99 тоқсан тоғыз Nittio nio
100 жүз Etthundra