1-ден 100-ге дейін Серб нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл нула -
1 бір један -
2 екі два -
3 үш три -
4 төрт четири -
5 бес пет -
6 алты шест -
7 жеті седам -
8 сегіз осам -
9 тоғыз девет -
10 он десет -
11 он бір једанаест -
12 он екі дванаест -
13 он үш тринаест -
14 он төрт четрнаест -
15 он бес петнаест -
16 он алты шеснаест -
17 он жеті седамнаесторо -
18 он сегіз осамнаест -
19 он тоғыз деветнаест -
20 жиырма двадесет -
21 жиырма бір Двадесет један -
22 жиырма екі Двадесет два -
23 жиырма үш Двадесет три -
24 жиырма төрт Двадесет четири -
25 жиырма бес двадесет пет -
26 жиырма алты Двадесет шест -
27 жиырма жеті Двадесет седам -
28 жиырма сегіз Двадесет осам -
29 жиырма тоғыз Двадесет девет -
30 отыз тридесет -
31 Отыз бір Тридесет један -
32 Отыз екі Тридесет два -
33 отыз үш Тридесет три -
34 Отыз төрт Тридесет четири -
35 Отыз бес Тридесет пет -
36 отыз алты Тридесет шест -
37 Отыз жеті Тридесет седам -
38 Отыз сегіз Тридесет осам -
39 Отыз тоғыз Тридесет девет -
40 қырық четрдесет -
41 Қырық бір четрдесет један -
42 қырық екі четрдесет два -
43 қырық үш четрдесет три -
44 қырық төрт четрдесет четири -
45 қырық бес четрдесет пет -
46 Қырық алты четрдесет шест -
47 қырық жеті четрдесет седам -
48 қырық сегіз четрдесет осам -
49 қырық тоғыз четрдесет девет -
50 елу педесет -
51 елу бір Педесет један -
52 елу екі Педесет два -
53 елу үш Педесет и три -
54 елу төрт Педесет четири -
55 елу бес Педесет и пет -
56 елу алты Педесет шест -
57 елу жеті Педесет седам -
58 елу сегіз Педесет осам -
59 елу тоғыз Педесет девет -
60 алпыс шездесет -
61 Алпыс бір Шездесет један -
62 алпыс екі Шездесет два -
63 алпыс үш Шездесет три -
64 Алпыс төрт Шездесет четири -
65 алпыс бес Шездесет пет -
66 Алпыс алты Шездесет шест -
67 Алпыс жеті шездесет седам -
68 алпыс сегіз шездесет осам -
69 Алпыс тоғыз шездесет девет -
70 жетпіс седамдесет -
71 жетпіс бір Седамдесет један -
72 жетпіс екі Седамдесет два -
73 жетпіс үш Седамдесет три -
74 жетпіс төрт седамдесет четири -
75 жетпіс бес седамдесет и пет -
76 жетпіс алты Седамдесет шест -
77 жетпіс жеті Седамдесет седам -
78 жетпіс сегіз Седамдесет осам -
79 жетпіс тоғыз седамдесет девет -
80 сексен осамдесет -
81 сексен бір Осамдесет један -
82 сексен екі Осамдесет два -
83 сексен үш Осамдесет три -
84 сексен төрт Осамдесет четири -
85 сексен бес Осамдесет пет -
86 сексен алты Осамдесет шест -
87 сексен жеті Осамдесет седам -
88 сексен сегіз Осамдесет осам -
89 сексен тоғыз Осамдесет девет -
90 тоқсан деведесет -
91 тоқсан бір Деведесет један -
92 тоқсан екі Деведесет два -
93 тоқсан үш Деведесет три -
94 тоқсан төрт Деведесет четири -
95 тоқсан бес Деведесет пет -
96 тоқсан алты Деведесет шест -
97 тоқсан жеті Деведесет седам -
98 тоқсан сегіз Деведесет осам -
99 тоқсан тоғыз Деведесет девет -
100 жүз Сто -