1-ден 100-ге дейін румын нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Zero -
1 бір Unul -
2 екі Două -
3 үш Trei -
4 төрт Patru -
5 бес Cinci -
6 алты șase -
7 жеті Șapte -
8 сегіз Opt -
9 тоғыз Nouă -
10 он Zece -
11 он бір Zece unul -
12 он екі Zece douâ -
13 он үш Zece trei -
14 он төрт Zece patru -
15 он бес Zece cincu -
16 он алты Zece şaşe -
17 он жеті Zece şapte -
18 он сегіз Zece opt -
19 он тоғыз Zece nouâ -
20 жиырма Douăzeci -
21 жиырма бір Douăzeci și unu -
22 жиырма екі Douăzeci și doi -
23 жиырма үш Douăzeci și trei -
24 жиырма төрт Douăzeci și patru -
25 жиырма бес Douăzeci și cinci -
26 жиырма алты Douăzeci și șase -
27 жиырма жеті Douăzeci și șapte -
28 жиырма сегіз Douăzeci și opt -
29 жиырма тоғыз Douazeci si noua -
30 отыз Treizeci -
31 Отыз бір Treizeci și unu -
32 Отыз екі Treizeci doi -
33 отыз үш Treizeci și trei -
34 Отыз төрт Treizeci si patru -
35 Отыз бес Treizeci și cinci -
36 отыз алты Treizeci și șase -
37 Отыз жеті Treizeci și șapte -
38 Отыз сегіз Treizeci și opt -
39 Отыз тоғыз Treizeci și nouă -
40 қырық Patruzeci -
41 Қырық бір Patruzeci și unu la -
42 қырық екі Patruzeci și două -
43 қырық үш Patruzeci si trei -
44 қырық төрт Patruzeci și patru -
45 қырық бес Patruzeci și cinci -
46 Қырық алты Patruzeci și șase -
47 қырық жеті Patruzeci și șapte -
48 қырық сегіз Patruzeci și opt -
49 қырық тоғыз Patruzeci și nouă -
50 елу Cincizeci -
51 елу бір Cincizeci si unu -
52 елу екі Cincizeci și doi -
53 елу үш Cincizeci si trei -
54 елу төрт Cincizeci si patru -
55 елу бес Cincizeci și cinci -
56 елу алты Cincizeci și șase -
57 елу жеті Cincizeci și șapte -
58 елу сегіз Cincizeci si opt -
59 елу тоғыз Cincizeci nouă -
60 алпыс Şaizeci -
61 Алпыс бір Șaizeci și unu -
62 алпыс екі Șaizeci și doi -
63 алпыс үш Saizeci si trei -
64 Алпыс төрт Șaizeci și patru -
65 алпыс бес Șaizeci și cinci -
66 Алпыс алты Șaizeci și șase -
67 Алпыс жеті Șaizeci și șapte -
68 алпыс сегіз Șaizeci și opt -
69 Алпыс тоғыз Șaizeci și nouă -
70 жетпіс Şaptezeci -
71 жетпіс бір Saptezeci si unu -
72 жетпіс екі Șaptezeci două -
73 жетпіс үш Șaptezeci trei -
74 жетпіс төрт Șaptezeci și patru -
75 жетпіс бес Șaptezeci și cinci -
76 жетпіс алты Șaptezeci și șase -
77 жетпіс жеті Șaptezeci și șapte -
78 жетпіс сегіз Șaptezeci și opt -
79 жетпіс тоғыз Șaptezeci și nouă -
80 сексен Optzeci -
81 сексен бір Optzeci și unu de -
82 сексен екі Optzeci două -
83 сексен үш Optzeci trei -
84 сексен төрт Optzeci și patru -
85 сексен бес Optzeci și cinci -
86 сексен алты Optzeci și șase -
87 сексен жеті Optzeci și șapte -
88 сексен сегіз Optzeci și opt -
89 сексен тоғыз Optzeci și nouă -
90 тоқсан Nouăzeci -
91 тоқсан бір Nouăzeci unul -
92 тоқсан екі Nouăzeci două -
93 тоқсан үш Nouazeci si trei -
94 тоқсан төрт Nouăzeci și patru -
95 тоқсан бес Nouăzeci și cinci -
96 тоқсан алты Nouăzeci și șase -
97 тоқсан жеті Nouăzeci și șapte -
98 тоқсан сегіз Nouăzeci și opt -
99 тоқсан тоғыз Nouăzeci și nouă -
100 жүз O sută de -