1-ден 100-ге дейін Ресей нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл нулю
1 бір один
2 екі два
3 үш три
4 төрт четыре
5 бес пять
6 алты шесть
7 жеті семь
8 сегіз восемь
9 тоғыз девять
10 он десять
11 он бір десять один
12 он екі десять два
13 он үш десять три
14 он төрт десять четыре
15 он бес десять пять
16 он алты десять семь
17 он жеті десять семь
18 он сегіз десять восемь
19 он тоғыз десять девять
20 жиырма двадцать
21 жиырма бір двадцать один
22 жиырма екі двадцать два
23 жиырма үш двадцать три
24 жиырма төрт двадцать четыре
25 жиырма бес двадцать пять
26 жиырма алты Двадцать шесть
27 жиырма жеті Двадцать семь
28 жиырма сегіз Двадцать восемь
29 жиырма тоғыз Двадцать девять
30 отыз тридцать
31 Отыз бір Тридцать один
32 Отыз екі Тридцать два
33 отыз үш Тридцать три
34 Отыз төрт Тридцать четыре
35 Отыз бес Тридцать пять
36 отыз алты Тридцать шесть
37 Отыз жеті Тридцать семь
38 Отыз сегіз Тридцать восемь
39 Отыз тоғыз Тридцать девять
40 қырық сорок
41 Қырық бір Сорок один
42 қырық екі Сорок два
43 қырық үш Сорок три
44 қырық төрт Сорок четыре
45 қырық бес сорок пять
46 Қырық алты Сорок шесть
47 қырық жеті Сорок семь
48 қырық сегіз Сорок восемь
49 қырық тоғыз Сорок девять
50 елу пятьдесят
51 елу бір Пятьдесят один
52 елу екі Пятьдесят два
53 елу үш Пятьдесят три
54 елу төрт Пятьдесят четыре
55 елу бес Пятьдесят пять
56 елу алты Пятьдесят шесть
57 елу жеті Пятьдесят семь
58 елу сегіз Пятьдесят восемь
59 елу тоғыз Пятьдесят девять
60 алпыс шестьдесят
61 Алпыс бір Шестьдесят один
62 алпыс екі Шестьдесят два
63 алпыс үш Шестьдесят три
64 Алпыс төрт Шестьдесят четыре
65 алпыс бес Шестьдесят пять
66 Алпыс алты Шестьдесят шесть
67 Алпыс жеті Шестьдесят семь
68 алпыс сегіз Шестьдесят восемь
69 Алпыс тоғыз Шестьдесят девять
70 жетпіс семьдесят
71 жетпіс бір Семьдесят один
72 жетпіс екі Семьдесят два
73 жетпіс үш Семьдесят три
74 жетпіс төрт Семьдесят четыре
75 жетпіс бес Семьдесят пять
76 жетпіс алты Семьдесят шесть
77 жетпіс жеті Семьдесят семь
78 жетпіс сегіз Семьдесят восемь
79 жетпіс тоғыз Семьдесят девять
80 сексен восемьдесят
81 сексен бір Восемьдесят один
82 сексен екі Восемьдесят два
83 сексен үш Восемьдесят три
84 сексен төрт Восемьдесят четыре
85 сексен бес Восемьдесят пять
86 сексен алты Восемьдесят шесть
87 сексен жеті Восемьдесят семь
88 сексен сегіз Восемьдесят восемь
89 сексен тоғыз Восемьдесят девять
90 тоқсан девяносто
91 тоқсан бір Девяносто один
92 тоқсан екі Девяносто два
93 тоқсан үш Девяносто три
94 тоқсан төрт Девяносто четыре
95 тоқсан бес Девяносто пять
96 тоқсан алты Девяносто шесть
97 тоқсан жеті Девяносто семь
98 тоқсан сегіз Девяносто восемь
99 тоқсан тоғыз Девяносто девять
100 жүз сто