1-ден 100-ге дейін Португал нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Zero
1 бір Um
2 екі Dois
3 үш Três
4 төрт Quatro
5 бес Cinco
6 алты Seis
7 жеті Sete
8 сегіз Oito
9 тоғыз Nove
10 он Dez
11 он бір Dez um
12 он екі Dez dois
13 он үш Dez três
14 он төрт Dez quatro
15 он бес Dez cinco
16 он алты Dez seis
17 он жеті Dez sete
18 он сегіз Dez oito
19 он тоғыз Dez nove
20 жиырма Vinte
21 жиырма бір Vinte um
22 жиырма екі Vinte dois
23 жиырма үш Vinte três
24 жиырма төрт Vinte quatro
25 жиырма бес Vinte cinco
26 жиырма алты Vinte seis
27 жиырма жеті Vinte sete
28 жиырма сегіз Vinte oito
29 жиырма тоғыз Vinte nove
30 отыз Trinta
31 Отыз бір Trinta um
32 Отыз екі Trinta dois
33 отыз үш Trinta três
34 Отыз төрт Trinta quatro
35 Отыз бес Trinta cinco
36 отыз алты Trinta seis
37 Отыз жеті Trinta sete
38 Отыз сегіз Trinta oito
39 Отыз тоғыз Trinta nove
40 қырық Quarenta
41 Қырық бір Quarenta um
42 қырық екі Quarenta dois
43 қырық үш Quarenta três
44 қырық төрт Quarenta quatro
45 қырық бес Quarenta cinco
46 Қырық алты Quarenta seis
47 қырық жеті Quarenta sete
48 қырық сегіз Quarenta oito
49 қырық тоғыз Quarenta nove
50 елу Cinqüenta
51 елу бір Cinqüenta um
52 елу екі Cinqüenta dois
53 елу үш Cinqüenta três
54 елу төрт Cinqüenta quatro
55 елу бес Cinqüenta cinco
56 елу алты Cinquenta seis
57 елу жеті Cinqüenta sete
58 елу сегіз Cinqüenta oito
59 елу тоғыз Cinquenta nove
60 алпыс Sessenta
61 Алпыс бір Sessenta um
62 алпыс екі Sessenta dois
63 алпыс үш Sessenta três
64 Алпыс төрт Sessenta quatro
65 алпыс бес Sessenta cinco
66 Алпыс алты Sessenta seis
67 Алпыс жеті Sessenta sete
68 алпыс сегіз Sessenta oito
69 Алпыс тоғыз Sessenta nove
70 жетпіс Setenta
71 жетпіс бір Setenta um
72 жетпіс екі Setenta dois
73 жетпіс үш Setenta três
74 жетпіс төрт Setenta quatro
75 жетпіс бес Setenta cinco
76 жетпіс алты Setenta seis
77 жетпіс жеті Setenta sete
78 жетпіс сегіз Setenta oito
79 жетпіс тоғыз Setenta nove
80 сексен Oitenta
81 сексен бір Oitenta um
82 сексен екі Oitenta dois
83 сексен үш Oitenta três
84 сексен төрт Oitenta quatro
85 сексен бес Oitenta cinco
86 сексен алты Oitenta seis
87 сексен жеті Oitenta sete
88 сексен сегіз Oitenta oito
89 сексен тоғыз Oitenta nove
90 тоқсан Noventa
91 тоқсан бір Noventa um
92 тоқсан екі Noventa dois
93 тоқсан үш Noventa três
94 тоқсан төрт Noventa quatro
95 тоқсан бес Noventa cinco
96 тоқсан алты Noventa seis
97 тоқсан жеті Noventa sete
98 тоқсан сегіз Noventa oito
99 тоқсан тоғыз Noventa nove
100 жүз Cem