1-ден 100-ге дейін Парсы нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл صفر -
1 бір یک -
2 екі دو -
3 үш سه -
4 төрт چهار -
5 бес پنج -
6 алты شش -
7 жеті هفت -
8 сегіз هشت -
9 тоғыз نه نفر -
10 он ده -
11 он бір یازده -
12 он екі دوازده -
13 он үш سیزده -
14 он төрт چهارده -
15 он бес پانزده -
16 он алты شانزده -
17 он жеті هفده -
18 он сегіз هجده -
19 он тоғыз عدد نوزده -
20 жиырма بیست -
21 жиырма бір بیست و یک -
22 жиырма екі بیست و دو -
23 жиырма үш بیست و سه -
24 жиырма төрт بیست و چهار -
25 жиырма бес بیست و پنج -
26 жиырма алты بیست و شش -
27 жиырма жеті بیست و هفت -
28 жиырма сегіз بیست و هشت -
29 жиырма тоғыз بیست و نه -
30 отыз سی -
31 Отыз бір سی و یک -
32 Отыз екі سی و دو -
33 отыз үш سی وسه -
34 Отыз төрт سی و چهار -
35 Отыз бес سی و پنج -
36 отыз алты سی و ششم -
37 Отыз жеті سی و هفت -
38 Отыз сегіз سی و هشت -
39 Отыз тоғыз سی و نهم -
40 қырық چهل -
41 Қырық бір چهل و یک -
42 қырық екі چهل و دو -
43 қырық үш چهل و سه -
44 қырық төрт چهل و چهار -
45 қырық бес چهل و پنج -
46 Қырық алты چهل و شش -
47 қырық жеті چهل و هفت -
48 қырық сегіз چهل و هشت -
49 қырық тоғыз چهل و نه -
50 елу پنجاه -
51 елу бір پنجاه یک -
52 елу екі پنجاه دو -
53 елу үш پنجاه و سه -
54 елу төрт پنجاه و چهار -
55 елу бес پنجاه و پنج -
56 елу алты پنجاه و شش -
57 елу жеті پنجاه و هفت -
58 елу сегіз پنجاه و هشت -
59 елу тоғыз پنجاه و نه -
60 алпыс شصت -
61 Алпыс бір شصت یک -
62 алпыс екі شصت و دو -
63 алпыс үш شصت و سه و -
64 Алпыс төрт شصت و چهار -
65 алпыс бес شصت و پنج -
66 Алпыс алты شصت و شش -
67 Алпыс жеті شصت و هفت -
68 алпыс сегіз شصت و هشت -
69 Алпыс тоғыз شصت و نه -
70 жетпіс هفتاد -
71 жетпіс бір هفتاد و یک -
72 жетпіс екі هفتاد و دو -
73 жетпіс үш هفتاد و سه -
74 жетпіс төрт هفتاد و چهار -
75 жетпіс бес هفتاد و پنج -
76 жетпіс алты هفتاد و شش -
77 жетпіс жеті هفتاد و هفت -
78 жетпіс сегіз هفتاد و هشت -
79 жетпіс тоғыз هفتاد و نه -
80 сексен هشتاد -
81 сексен бір هشتاد و یک -
82 сексен екі هشتاد و دو -
83 сексен үш هشتاد و سه -
84 сексен төрт هشتاد و چهار -
85 сексен бес هشتاد و پنج -
86 сексен алты هشتاد و شش -
87 сексен жеті هشتاد و هفت -
88 сексен сегіз هشتاد و هشت -
89 сексен тоғыз هشتاد و نه -
90 тоқсан نود -
91 тоқсан бір نود و یک -
92 тоқсан екі نود و دو -
93 тоқсан үш نود و سه -
94 тоқсан төрт نود و چهار -
95 тоқсан бес نود و پنج -
96 тоқсан алты نود و شش -
97 тоқсан жеті نود و هفت -
98 тоқсан сегіз نود و هشت -
99 тоқсан тоғыз نود و نه -
100 жүз یکصد -