1-ден 100-ге дейін Моңғолия нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Тэг -
1 бір нэгэн -
2 екі хоёр -
3 үш Гурван -
4 төрт Дөрвөн -
5 бес таван -
6 алты Зургаан -
7 жеті Долоон -
8 сегіз Найман -
9 тоғыз Есөн -
10 он Арван -
11 он бір арван нэгэн -
12 он екі Aрван хоёр -
13 он үш Aрван гурван -
14 он төрт Aрван дөрвөн -
15 он бес Арван таван -
16 он алты Арван зургаан -
17 он жеті арван долоон -
18 он сегіз Арван найман -
19 он тоғыз Aрван есөн -
20 жиырма хорин -
21 жиырма бір хорин нэгэн -
22 жиырма екі хорин хоёр -
23 жиырма үш хорин гурван -
24 жиырма төрт хорин дөрвөн -
25 жиырма бес хорин таван -
26 жиырма алты хорин зургаан -
27 жиырма жеті хорин долоон -
28 жиырма сегіз хорин найман -
29 жиырма тоғыз хорин есөн -
30 отыз Гучин -
31 Отыз бір Гучин нэгэн -
32 Отыз екі Гучин хоёр -
33 отыз үш Гучин гурван -
34 Отыз төрт Гучин дөрвөн -
35 Отыз бес Гучин таван -
36 отыз алты Гучин зургаан -
37 Отыз жеті Гучин долоон -
38 Отыз сегіз Гучин найман -
39 Отыз тоғыз Гучин есөн -
40 қырық дөчин -
41 Қырық бір дөчин нэг -
42 қырық екі дөчин хоёр -
43 қырық үш дөчин гурван -
44 қырық төрт дөчин дөрвөн -
45 қырық бес дөчин таван -
46 Қырық алты дөчин зургаан -
47 қырық жеті дөчин долоон -
48 қырық сегіз дөчин найман -
49 қырық тоғыз дөчин есөн -
50 елу Тавин -
51 елу бір Тавин нэгэн -
52 елу екі Тавин хоёр -
53 елу үш Тавин гурван -
54 елу төрт Тавин дөрвөн -
55 елу бес Тавин таван -
56 елу алты Тавин зургаан -
57 елу жеті Тавин долоон -
58 елу сегіз Тавин найман -
59 елу тоғыз Тавин есөн -
60 алпыс Жаран -
61 Алпыс бір Жаран нэгэн -
62 алпыс екі Жаран хоёр -
63 алпыс үш Жаран гурван -
64 Алпыс төрт Жаран дөрвөн -
65 алпыс бес Жаран таван -
66 Алпыс алты Жаран зургаан -
67 Алпыс жеті жаран долоон -
68 алпыс сегіз жаран найман -
69 Алпыс тоғыз Жаран есөн -
70 жетпіс Дал -
71 жетпіс бір Далан нэгэн -
72 жетпіс екі Далан хоёр -
73 жетпіс үш Далан гурван -
74 жетпіс төрт Дал дөрвөн -
75 жетпіс бес Далан таван -
76 жетпіс алты Далан зургаан -
77 жетпіс жеті Далан долоон -
78 жетпіс сегіз Далан найман -
79 жетпіс тоғыз Далан есөн -
80 сексен наян -
81 сексен бір наян нэгэн -
82 сексен екі наян хоёр -
83 сексен үш наян гурван -
84 сексен төрт наян дөрвөн -
85 сексен бес наян таван -
86 сексен алты наян зургаан -
87 сексен жеті наян долоон -
88 сексен сегіз наян найман -
89 сексен тоғыз наян есөн -
90 тоқсан Одоогоор -
91 тоқсан бір Одоогоор нэгэн -
92 тоқсан екі Одоогоор хоёр -
93 тоқсан үш Одоогоор гурван -
94 тоқсан төрт Одоогоор дөрвөн -
95 тоқсан бес Одоогоор таван -
96 тоқсан алты Одоогоор зургаан -
97 тоқсан жеті Одоогоор долоон -
98 тоқсан сегіз Одоогоор найман -
99 тоқсан тоғыз Одоогоор есөн -
100 жүз нэг зуун -