1-ден 100-ге дейін Македон нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл нула -
1 бір еден -
2 екі две -
3 үш три -
4 төрт четири -
5 бес Петка -
6 алты шест -
7 жеті седум -
8 сегіз осум -
9 тоғыз девет -
10 он десет -
11 он бір единаесет -
12 он екі дванаесет -
13 он үш тринаесет -
14 он төрт четиринаесет -
15 он бес петнаесет -
16 он алты шеснаесет -
17 он жеті седумнаесет -
18 он сегіз осумнаесет -
19 он тоғыз деветнаесет -
20 жиырма дваесет -
21 жиырма бір дваесет и еден -
22 жиырма екі дваесет и две -
23 жиырма үш дваесет и три -
24 жиырма төрт дваесет и четири -
25 жиырма бес дваесет и пет -
26 жиырма алты дваесет и шест -
27 жиырма жеті дваесет и седум -
28 жиырма сегіз дваесет и осум -
29 жиырма тоғыз дваесет и девет -
30 отыз триесет -
31 Отыз бір триесет и еден -
32 Отыз екі триесет и две -
33 отыз үш триесет и три -
34 Отыз төрт триесет и четири -
35 Отыз бес триесет и пет -
36 отыз алты триесет и шест -
37 Отыз жеті триесет и седум -
38 Отыз сегіз триесет и осум -
39 Отыз тоғыз триесет и девет -
40 қырық четириесет -
41 Қырық бір четириесет и еден -
42 қырық екі четириесет и два -
43 қырық үш четириесет и три -
44 қырық төрт четириесет и четири -
45 қырық бес четириесет и пет -
46 Қырық алты четириесет и шест -
47 қырық жеті четириесет и седум -
48 қырық сегіз четириесет и осум -
49 қырық тоғыз четириесет и девет -
50 елу педесет -
51 елу бір педесет и еден -
52 елу екі педесет и две -
53 елу үш педесет и три -
54 елу төрт педесет и четири -
55 елу бес педесет и пет -
56 елу алты педесет и шест -
57 елу жеті педесет и седум -
58 елу сегіз педесет и осум -
59 елу тоғыз педесет и девет -
60 алпыс шеесет -
61 Алпыс бір шеесет и еден -
62 алпыс екі шеесет и две -
63 алпыс үш шеесет и три -
64 Алпыс төрт шеесет и четири -
65 алпыс бес шеесет и пет -
66 Алпыс алты шеесет и шест -
67 Алпыс жеті шеесет и седум -
68 алпыс сегіз шеесет и осум -
69 Алпыс тоғыз шеесет и девет -
70 жетпіс седумдесет -
71 жетпіс бір седумдесет и еден -
72 жетпіс екі седумдесет и два -
73 жетпіс үш седумдесет и три -
74 жетпіс төрт седумдесет и четири -
75 жетпіс бес седумдесет и пет -
76 жетпіс алты седумдесет и шест -
77 жетпіс жеті седумдесет и седум -
78 жетпіс сегіз седумдесет и осум -
79 жетпіс тоғыз седумдесет и девет -
80 сексен осумдесет -
81 сексен бір осумдесет и еден -
82 сексен екі осумдесет и две -
83 сексен үш осумдесет и три -
84 сексен төрт осумдесет и четири -
85 сексен бес осумдесет и пет -
86 сексен алты осумдесет и шест -
87 сексен жеті осумдесет и седум -
88 сексен сегіз осумдесет и осум -
89 сексен тоғыз осумдесет и девет -
90 тоқсан деведесет -
91 тоқсан бір деведесет и еден -
92 тоқсан екі деведесет и два -
93 тоқсан үш деведесет и три -
94 тоқсан төрт деведесет и четири -
95 тоқсан бес деведесет и пет -
96 тоқсан алты деведесет и шест -
97 тоқсан жеті деведесет и седум -
98 тоқсан сегіз деведесет и осум -
99 тоқсан тоғыз деведесет и девет -
100 жүз сто -