1-ден 100-ге дейін Латвия нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nulle -
1 бір Viens -
2 екі Divi -
3 үш Trīs -
4 төрт četri -
5 бес Pieci -
6 алты Seši -
7 жеті Septiņi -
8 сегіз Astoņi -
9 тоғыз Deviņi -
10 он Desmit -
11 он бір Desmit viens -
12 он екі Desmit divi -
13 он үш Desmit trīs -
14 он төрт Desmit četri -
15 он бес Desmit pieci -
16 он алты Desmit seši -
17 он жеті Desmit septiņi -
18 он сегіз Desmit astoņi -
19 он тоғыз Desmit deviņi -
20 жиырма Divdesmit -
21 жиырма бір Divdesmit viens -
22 жиырма екі Divdesmit divi -
23 жиырма үш Divdesmit trīs -
24 жиырма төрт Divdesmit četri -
25 жиырма бес Divdesmit pieci -
26 жиырма алты Divdesmit seši -
27 жиырма жеті Divdesmit septiņi -
28 жиырма сегіз Divdesmit astoņi -
29 жиырма тоғыз Divdesmit deviņi -
30 отыз Trīsdesmit -
31 Отыз бір Trīsdesmit viens -
32 Отыз екі Trīsdesmit divus -
33 отыз үш Trīsdesmit trīs -
34 Отыз төрт Trīsdesmit četri -
35 Отыз бес Trīsdesmit pieci -
36 отыз алты Trīsdesmit seši -
37 Отыз жеті Trīsdesmit septiņu -
38 Отыз сегіз Trīsdesmit astoņi -
39 Отыз тоғыз Trīsdesmit deviņi -
40 қырық četrdesmit -
41 Қырық бір četrdesmit vienu -
42 қырық екі četrdesmit divi -
43 қырық үш četrdesmit trīs -
44 қырық төрт četrdesmit četri -
45 қырық бес četrdesmit pieci -
46 Қырық алты četrdesmit seši -
47 қырық жеті četrdesmit septiņiem -
48 қырық сегіз četrdesmit astoņas -
49 қырық тоғыз četrdesmit deviņi -
50 елу Piecdesmit -
51 елу бір Piecdesmit viens -
52 елу екі Piecdesmit divi -
53 елу үш Piecdesmit trīs -
54 елу төрт Piecdesmit četri -
55 елу бес Piecdesmit pieci -
56 елу алты Piecdesmit seši -
57 елу жеті Piecdesmit septiņi -
58 елу сегіз Piecdesmit astoņi -
59 елу тоғыз Piecdesmit deviņi -
60 алпыс Sešdesmit -
61 Алпыс бір Sešdesmit viens -
62 алпыс екі Sešdesmit divi -
63 алпыс үш Sešdesmit trīs -
64 Алпыс төрт Sešdesmit četri -
65 алпыс бес Sešdesmit pieci -
66 Алпыс алты Sešdesmit seši -
67 Алпыс жеті Sešdesmit septiņi -
68 алпыс сегіз Sešdesmit astoņi -
69 Алпыс тоғыз Sešdesmit deviņi -
70 жетпіс Septiņdesmit -
71 жетпіс бір Septiņdesmit viens -
72 жетпіс екі Septiņdesmit divi -
73 жетпіс үш Septiņdesmit trīs -
74 жетпіс төрт Septiņdesmit četri -
75 жетпіс бес Septiņdesmit pieci -
76 жетпіс алты Septiņdesmit seši -
77 жетпіс жеті Septiņdesmit septiņi -
78 жетпіс сегіз Septiņdesmit astoņi -
79 жетпіс тоғыз Septiņdesmit deviņi -
80 сексен Astoņdesmit -
81 сексен бір Astoņdesmit vienu -
82 сексен екі Astoņdesmit divi -
83 сексен үш Astoņdesmit trīs -
84 сексен төрт Astoņdesmit četri -
85 сексен бес Astoņdesmit pieci -
86 сексен алты Astoņdesmit sešus -
87 сексен жеті Astoņdesmit septiņi -
88 сексен сегіз Astoņdesmit astoņi -
89 сексен тоғыз Astoņdesmit deviņi -
90 тоқсан Deviņdesmit -
91 тоқсан бір Deviņdesmit viens -
92 тоқсан екі Deviņdesmit divi -
93 тоқсан үш Deviņdesmit trīs -
94 тоқсан төрт Deviņdesmit četri -
95 тоқсан бес Deviņdesmit pieci -
96 тоқсан алты Deviņdesmit seši -
97 тоқсан жеті Deviņdesmit septiņi -
98 тоқсан сегіз Deviņdesmit astoņi -
99 тоқсан тоғыз Deviņdesmit deviņi -
100 жүз Simts -