1-ден 100-ге дейін Латын нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nulla -
1 бір One -
2 екі Duo -
3 үш Tribus -
4 төрт Quattuor -
5 бес Quinque -
6 алты Sex -
7 жеті Septem -
8 сегіз Octo -
9 тоғыз Novem -
10 он Decem -
11 он бір Undecia -
12 он екі Duodecim -
13 он үш Tredecim -
14 он төрт Quatuordecim -
15 он бес Quindecim -
16 он алты Sedecim -
17 он жеті Septendecim -
18 он сегіз Decem et octo -
19 он тоғыз Undeviginti -
20 жиырма Viginti -
21 жиырма бір Viginti unum -
22 жиырма екі Viginti duo -
23 жиырма үш Et viginti tres -
24 жиырма төрт Viginti quattuor -
25 жиырма бес Viginti quinque -
26 жиырма алты Viginti sex -
27 жиырма жеті Viginti septem -
28 жиырма сегіз Viginti octo -
29 жиырма тоғыз Viginti novem -
30 отыз Triginta -
31 Отыз бір Triginta unum -
32 Отыз екі Triginta duo -
33 отыз үш Triginta tres -
34 Отыз төрт Triginta quattuor -
35 Отыз бес Triginta quinque -
36 отыз алты Triginta sex -
37 Отыз жеті Triginta septem -
38 Отыз сегіз Triginta octo -
39 Отыз тоғыз Triginta novem -
40 қырық Quadragínta -
41 Қырық бір Quadraginta unum -
42 қырық екі Quadraginta duo -
43 қырық үш Quadraginta tres -
44 қырық төрт Quadraginta quattuor -
45 қырық бес Quadraginta quinque -
46 Қырық алты Quadraginta sex -
47 қырық жеті Quadraginta septem -
48 қырық сегіз Quadraginta octo -
49 қырық тоғыз Quadraginta novem -
50 елу Quinquaginta -
51 елу бір Quinquaginta unus -
52 елу екі Quinquaginta duo -
53 елу үш Quinquaginta tres -
54 елу төрт Quinquaginta quattuor -
55 елу бес Quinquaginta quinque -
56 елу алты Quinquaginta sex -
57 елу жеті Quinquaginta septem -
58 елу сегіз Quinquaginta octo -
59 елу тоғыз Quinquaginta novem -
60 алпыс Sexaginta -
61 Алпыс бір Sexaginta unom -
62 алпыс екі Sexaginta duo -
63 алпыс үш Sexaginta tres -
64 Алпыс төрт Sexaginta quattuor -
65 алпыс бес Sexaginta quinque -
66 Алпыс алты Sexaginta sex -
67 Алпыс жеті Sexaginta septem -
68 алпыс сегіз Sexaginta octo -
69 Алпыс тоғыз Sexaginta novem -
70 жетпіс Septuaginta -
71 жетпіс бір Septuaginta unum -
72 жетпіс екі Septuaginta duo -
73 жетпіс үш Septuaginta tress -
74 жетпіс төрт Septuaginta quattuor -
75 жетпіс бес Septuaginta quinque -
76 жетпіс алты Septuaginta sex -
77 жетпіс жеті Septuaginta septem -
78 жетпіс сегіз Septuaginta octo -
79 жетпіс тоғыз Septuaginta novem -
80 сексен Octoginta -
81 сексен бір Octoginta unum -
82 сексен екі Octoginta duo -
83 сексен үш Octoginta tress -
84 сексен төрт Octoginta quattuor -
85 сексен бес Octoginta quinque -
86 сексен алты Octoginta sex -
87 сексен жеті Octoginta septem -
88 сексен сегіз Octoginta octo -
89 сексен тоғыз Octoginta novem -
90 тоқсан Nonaginta -
91 тоқсан бір Nonaginta unum -
92 тоқсан екі Nonaginta duos -
93 тоқсан үш Nonaginta tres -
94 тоқсан төрт Nonaginta quattuor -
95 тоқсан бес Nonaginta quinque -
96 тоқсан алты Nonaginta sex -
97 тоқсан жеті Nonaginta septem -
98 тоқсан сегіз Nonaginta octo -
99 тоқсан тоғыз Nonaginta novem -
100 жүз Centum -