1-ден 100-ге дейін исланд нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Nûll -
1 бір Einn -
2 екі Tveir -
3 үш þrír -
4 төрт Fjórir -
5 бес Fimm -
6 алты Sex -
7 жеті Sjö -
8 сегіз átta -
9 тоғыз Níu -
10 он Tíu -
11 он бір Ellefu -
12 он екі Tólf -
13 он үш þrettán -
14 он төрт Fjórtán -
15 он бес Fimmtán -
16 он алты Sextán -
17 он жеті Sautján -
18 он сегіз átján -
19 он тоғыз Nítján -
20 жиырма Tuttugu -
21 жиырма бір Tuttugu einn -
22 жиырма екі Tuttugu og tvær -
23 жиырма үш Tuttugu og þrjú -
24 жиырма төрт TuttuguogQögurra -
25 жиырма бес Tuttugu og fimm -
26 жиырма алты Tuttugu og sex -
27 жиырма жеті Tuttugu og sjö -
28 жиырма сегіз Tuttugu og átta -
29 жиырма тоғыз Tuttugu og níu -
30 отыз þrjátíu -
31 Отыз бір þrjátíu og einn -
32 Отыз екі þrjátíu og tveimur -
33 отыз үш Thirty þrír -
34 Отыз төрт Thirty fjórir -
35 Отыз бес þrjátíu og fimm -
36 отыз алты þrjátíu og sex -
37 Отыз жеті þrjátíu og sjö -
38 Отыз сегіз Thirty átta -
39 Отыз тоғыз þrjátíu og níu -
40 қырық Fjörutíu -
41 Қырық бір Fjörtíu og eitt -
42 қырық екі Fjörutíu og tvær -
43 қырық үш Fjörutíu þrír -
44 қырық төрт Fjörutíu og fjóra -
45 қырық бес Fjörutíu og fimm -
46 Қырық алты Fjörutíu og sex -
47 қырық жеті Fjörutíu og sjö -
48 қырық сегіз Fjörutíu og átta -
49 қырық тоғыз Fjörutíu og níu -
50 елу Fimmtíu -
51 елу бір Fimmtíu og eitt -
52 елу екі Fimmtíu og tvö -
53 елу үш Fimmtíu og þremur -
54 елу төрт Fimmtíu og fjórir -
55 елу бес Fimmtíu og fimm -
56 елу алты Fimmtíu og sex -
57 елу жеті Fimmtíu og sjö -
58 елу сегіз Fimmtíu og átta -
59 елу тоғыз Fimmtíu og níu -
60 алпыс Sextíu -
61 Алпыс бір Sextíu og eitt -
62 алпыс екі Sextíu og tvö -
63 алпыс үш Sextíu og þremur -
64 Алпыс төрт Sextíu og fjórir -
65 алпыс бес Sextíu og fimm -
66 Алпыс алты Sextíu og sex -
67 Алпыс жеті Sextíu og sjö -
68 алпыс сегіз Sextíu og átta -
69 Алпыс тоғыз Sextíu og níu -
70 жетпіс Sjötíu -
71 жетпіс бір Sjötíu og einn -
72 жетпіс екі Sjötíu tveir -
73 жетпіс үш Sjötíu og þrjú -
74 жетпіс төрт Sjötíu fjórir -
75 жетпіс бес Sjötíu og fimm -
76 жетпіс алты Sjötíu og sex -
77 жетпіс жеті Sjötíu og sjö -
78 жетпіс сегіз Sjötíu og átta -
79 жетпіс тоғыз Sjötíu og níu -
80 сексен áttatíu -
81 сексен бір áttatíu ein -
82 сексен екі áttatíu tveir -
83 сексен үш áttatíu þrír -
84 сексен төрт Tuttugu og níu -
85 сексен бес áttatíu og fimm -
86 сексен алты áttatíu og sex -
87 сексен жеті áttatíu og sjö -
88 сексен сегіз áttatíu og átta -
89 сексен тоғыз áttatíu og níu -
90 тоқсан Níutíu -
91 тоқсан бір Níutíu einn -
92 тоқсан екі Níutíu og tveir -
93 тоқсан үш Níutíu þrír -
94 тоқсан төрт Níutíu fjórir -
95 тоқсан бес Níutíu og fimm -
96 тоқсан алты Níutíu og sex -
97 тоқсан жеті Níutíu og sjö -
98 тоқсан сегіз Níutíu og átta -
99 тоқсан тоғыз Níutíu og níu -
100 жүз Eitt hundrað -