1-ден 100-ге дейін Хаусача нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Sifili -
1 бір Daya -
2 екі Biyu -
3 үш Uku -
4 төрт Hudu -
5 бес Biyar -
6 алты Shida -
7 жеті Bakwai -
8 сегіз Takwas -
9 тоғыз Tara -
10 он Goma -
11 он бір Goma sha -
12 он екі Goma sha biyu -
13 он үш Goma sha uku -
14 он төрт Goma sha huɗu -
15 он бес Goma sha biyar -
16 он алты Goma sha shida -
17 он жеті Goma sha bakwai -
18 он сегіз Goma sha takwas -
19 он тоғыз Goma sha tara -
20 жиырма Ashirin -
21 жиырма бір Ashirin da daya -
22 жиырма екі Ashirin da biyu -
23 жиырма үш Ashirin da uku -
24 жиырма төрт Ashirin da hudu -
25 жиырма бес Ashirin da biyar -
26 жиырма алты Ashirin da shida -
27 жиырма жеті Ashirin da bakwai -
28 жиырма сегіз Ashirin da takwas -
29 жиырма тоғыз Ashirin da tara -
30 отыз Talatin -
31 Отыз бір Talatin daya -
32 Отыз екі Talatin da biyu -
33 отыз үш Talatin uku -
34 Отыз төрт Talatin da hudu -
35 Отыз бес Talatin da biyar -
36 отыз алты Talatin da shida -
37 Отыз жеті Talatin da bakwai -
38 Отыз сегіз Talatin da takwas -
39 Отыз тоғыз Talatin da tara -
40 қырық Arba'in -
41 Қырық бір Arba'in daya -
42 қырық екі Arba'in da biyu -
43 қырық үш Arba'in uku -
44 қырық төрт Arba'in da hudu -
45 қырық бес Arba'in da hudu -
46 Қырық алты Arba'in da shida -
47 қырық жеті Arba'in da bakwai -
48 қырық сегіз Arba'in da takwas -
49 қырық тоғыз Arba'in da tara -
50 елу Hamsin -
51 елу бір Hamsin daya -
52 елу екі Hamsin da biyu -
53 елу үш Hamsin uku -
54 елу төрт Hamsin da hudu -
55 елу бес Hamsin da biyar -
56 елу алты Hamsin da shida -
57 елу жеті Hamsin da bakwai -
58 елу сегіз Hamsin da takwas -
59 елу тоғыз Hamsin da tara -
60 алпыс Sittin -
61 Алпыс бір Sittin daya -
62 алпыс екі Sittin da biyu -
63 алпыс үш Sittin uku -
64 Алпыс төрт Sittin da hudu -
65 алпыс бес Sittin da biyar -
66 Алпыс алты Sittin da shida -
67 Алпыс жеті Sittin da bakwai -
68 алпыс сегіз Sittin da takwas -
69 Алпыс тоғыз Sittin da tara -
70 жетпіс Saba'in -
71 жетпіс бір Saba'in daya -
72 жетпіс екі Saba'in da biyu -
73 жетпіс үш Saba'in uku -
74 жетпіс төрт Saba'in da hudu -
75 жетпіс бес Saba'in da biyar -
76 жетпіс алты Saba'in da shida -
77 жетпіс жеті Saba'in da bakwai -
78 жетпіс сегіз Saba'in da takwas -
79 жетпіс тоғыз Saba'in da tara -
80 сексен Tamanin -
81 сексен бір Tamanin daya -
82 сексен екі Tamanin da biyu -
83 сексен үш Tamanin uku -
84 сексен төрт Tamanin da hudu -
85 сексен бес Tamanin da biyar -
86 сексен алты Tamanin da shida -
87 сексен жеті Tamanin da bakwai -
88 сексен сегіз Tamanin da takwas -
89 сексен тоғыз Tamanin da tara -
90 тоқсан Tasa'in -
91 тоқсан бір Tasa'in daya -
92 тоқсан екі Tasa'in da biyu -
93 тоқсан үш Tasa'in uku -
94 тоқсан төрт Casa'in da hudu -
95 тоқсан бес Tasa'in da biyar -
96 тоқсан алты Tasa'in da shida -
97 тоқсан жеті Casa'in da bakwai -
98 тоқсан сегіз Tasa'in da takwas -
99 тоқсан тоғыз Tasa'in da tara -
100 жүз Xari -