1-ден 100-ге дейін еврей нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл אפס -
1 бір אחד -
2 екі שני -
3 үш שלוש -
4 төрт ארבעה -
5 бес חמש -
6 алты שש -
7 жеті שבע -
8 сегіз שמונה -
9 тоғыз תשע -
10 он עשר -
11 он бір Eleven -
12 он екі שנים עשר -
13 он үш שלוש עשרה -
14 он төрт ארבעה עשר -
15 он бес חמש עשרה -
16 он алты שש עשרה -
17 он жеті Seventeen -
18 он сегіз שמונה עשר -
19 он тоғыз תשעה-עשר -
20 жиырма עשרים -
21 жиырма бір עשרים ואחד -
22 жиырма екі עשרים ושתיים -
23 жиырма үш עשרים ושלוש -
24 жиырма төрт עשרים וארבעה -
25 жиырма бес עשרים וחמש -
26 жиырма алты עשרים ושש -
27 жиырма жеті עשרים ושבע -
28 жиырма сегіз עשרים ושמונה -
29 жиырма тоғыз עשרים ותשע -
30 отыз שלושים -
31 Отыз бір שלושים ואחד -
32 Отыз екі שלושים ושניים -
33 отыз үш שלושים ושלושה -
34 Отыз төрт שלושים וארבעה -
35 Отыз бес שלושים וחמש -
36 отыз алты שלושים ושש -
37 Отыз жеті שלושים ושבע -
38 Отыз сегіз שלושים ושמונה -
39 Отыз тоғыз שלושים ותשע -
40 қырық ארבעים -
41 Қырық бір ארבעים ואחת -
42 қырық екі ארבעים שני -
43 қырық үш ארבעים שלושה -
44 қырық төрт ארבעים וארבעה -
45 қырық бес ארבעים וחמש -
46 Қырық алты ארבעים ושש -
47 қырық жеті ארבעים ושבע -
48 қырық сегіз ארבעים ושמונה -
49 қырық тоғыз ארבעים ותשע -
50 елу חמישים -
51 елу бір חמישים ואחד -
52 елу екі חמישים שני -
53 елу үш חמישים שלושה -
54 елу төрт חמישים וארבעה -
55 елу бес חמישים וחמש -
56 елу алты חמישים ושש -
57 елу жеті חמישים ושבע -
58 елу сегіз חמישים ושמונה -
59 елу тоғыз חמישים ותשע -
60 алпыс שישים -
61 Алпыс бір שישים אחד -
62 алпыс екі שישים שני -
63 алпыс үш שישים ושלושה -
64 Алпыс төрт שישים וארבעה -
65 алпыс бес שישים וחמש -
66 Алпыс алты שישים ושישה -
67 Алпыс жеті שישים ושבע -
68 алпыс сегіз שישים שמונה -
69 Алпыс тоғыз שישים ותשע -
70 жетпіс ע -
71 жетпіс бір שבעים אחד -
72 жетпіс екі שבעים ושתיים -
73 жетпіс үш שבעים ושלושה -
74 жетпіс төрт שבעים וארבעה -
75 жетпіс бес שבעים וחמש -
76 жетпіс алты שבעים ושישה -
77 жетпіс жеті שבעים ושבע -
78 жетпіс сегіз שבעים ושמונה -
79 жетпіс тоғыз שבעים ותשע -
80 сексен שמונים -
81 сексен бір שמונים אחד -
82 сексен екі שמונים שני -
83 сексен үш שמונים שלושה -
84 сексен төрт שמונים וארבעה -
85 сексен бес שמונים וחמש -
86 сексен алты שמונים ושישה -
87 сексен жеті שמונים ושבע -
88 сексен сегіз שמונים ושמונה -
89 сексен тоғыз שמונים ותשע -
90 тоқсан תשעים -
91 тоқсан бір תשעים ואחד -
92 тоқсан екі תשעים שני -
93 тоқсан үш תשעים שלושה -
94 тоқсан төрт תשעים וארבעה -
95 тоқсан бес תשעים וחמש -
96 тоқсан алты תשעים ושש -
97 тоқсан жеті תשעים ושבע -
98 тоқсан сегіз תשעים ושמונה -
99 тоқсан тоғыз תשעים ותשע -
100 жүз מאה -