1-ден 100-ге дейін бур нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Zero -
1 бір Een -
2 екі Twee -
3 үш Drie -
4 төрт Vier -
5 бес Vyf -
6 алты Ses -
7 жеті Sewe -
8 сегіз Agt -
9 тоғыз Nege -
10 он Tien -
11 он бір Elf -
12 он екі Twaalf -
13 он үш Dertien -
14 он төрт Veertien -
15 он бес Vyftien -
16 он алты Sestien -
17 он жеті Sewentien -
18 он сегіз Agtien -
19 он тоғыз Negentien -
20 жиырма Twintig -
21 жиырма бір Twintig -
22 жиырма екі Twee en twintig -
23 жиырма үш Drie en twintig -
24 жиырма төрт Vier en twintig -
25 жиырма бес Vyf en twintig -
26 жиырма алты Ses en twintig -
27 жиырма жеті Sewe en twintig -
28 жиырма сегіз Twintig -
29 жиырма тоғыз Nege en twintig -
30 отыз Dertig -
31 Отыз бір Dertig een -
32 Отыз екі Twee en dertig -
33 отыз үш Drie en dertig -
34 Отыз төрт Dertig vier -
35 Отыз бес Vyf en dertig -
36 отыз алты Ses en dertig -
37 Отыз жеті Sewe en dertig -
38 Отыз сегіз Agt en dertig -
39 Отыз тоғыз Dertig nege -
40 қырық Veertig -
41 Қырық бір Een en veertig -
42 қырық екі Veertig twee -
43 қырық үш Veertig drie -
44 қырық төрт Veertig vier -
45 қырық бес Vyf en veertig -
46 Қырық алты Ses en veertig -
47 қырық жеті Veertig sewe -
48 қырық сегіз Agt en veertig -
49 қырық тоғыз Veertig nege -
50 елу Vyftig -
51 елу бір Vyftig een -
52 елу екі Twee en vyftig -
53 елу үш Vyftig drie -
54 елу төрт Vier en vyftig -
55 елу бес Vyf en vyftig -
56 елу алты Vyftig ses -
57 елу жеті Sewe en vyftig -
58 елу сегіз Agt en vyftig -
59 елу тоғыз Vyftig nege -
60 алпыс Sestig -
61 Алпыс бір Een en sestig -
62 алпыс екі Twee en sestig -
63 алпыс үш Sestig drie -
64 Алпыс төрт Sestig vier -
65 алпыс бес Vyf en sestig -
66 Алпыс алты Sestig -
67 Алпыс жеті Sestig sewe -
68 алпыс сегіз Sestig agt -
69 Алпыс тоғыз Sestig nege -
70 жетпіс Sewentig -
71 жетпіс бір Sewentig -
72 жетпіс екі Twee en sewentig -
73 жетпіс үш Sewentig drie -
74 жетпіс төрт Vier en sewentig -
75 жетпіс бес Vyf en sewentig -
76 жетпіс алты Sewentig ses -
77 жетпіс жеті Sewe en sewentig -
78 жетпіс сегіз Sewentig agt -
79 жетпіс тоғыз Sewentig nege -
80 сексен Tagtig -
81 сексен бір Tagtig een -
82 сексен екі Twee en tagtig -
83 сексен үш Drie en tagtig -
84 сексен төрт Vier en tagtig -
85 сексен бес Vyf en tagtig -
86 сексен алты Ses en tagtig -
87 сексен жеті Sewe en tagtig -
88 сексен сегіз Agt en tagtig -
89 сексен тоғыз Nege en tagtig -
90 тоқсан Negentig -
91 тоқсан бір Negentig een -
92 тоқсан екі Negentig twee -
93 тоқсан үш Negentig drie -
94 тоқсан төрт Negentig vier -
95 тоқсан бес Negentig vyf -
96 тоқсан алты Negentig ses -
97 тоқсан жеті Negentig sewe -
98 тоқсан сегіз Negentig agt -
99 тоқсан тоғыз Negentig -
100 жүз Een honderd -