1-ден 100-ге дейін Баск нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл Zero -
1 бір Bat -
2 екі Bi -
3 үш Hiru -
4 төрт Lau -
5 бес Bost -
6 алты Sei -
7 жеті Zazpi -
8 сегіз Zortzi -
9 тоғыз bederatzi -
10 он Hamar -
11 он бір Hamaika -
12 он екі Hamabi -
13 он үш Hamahiru -
14 он төрт Hamalau -
15 он бес Hamabost -
16 он алты Hamasei -
17 он жеті Hamazazpi -
18 он сегіз Hamazortzi -
19 он тоғыз Hemeretzi -
20 жиырма Hogei -
21 жиырма бір Hogei bat -
22 жиырма екі Hogei bi -
23 жиырма үш Hogei hiru -
24 жиырма төрт Hogei lau -
25 жиырма бес Hogei bost -
26 жиырма алты Hogei sei -
27 жиырма жеті Hogei zazpi -
28 жиырма сегіз Hogei zortzi -
29 жиырма тоғыз Hogei bederatzi -
30 отыз Hogeita hamar -
31 Отыз бір Hogeita bat -
32 Отыз екі Hogeita bi -
33 отыз үш Hogeita hiru -
34 Отыз төрт Hogeita lau -
35 Отыз бес Hogeita bost -
36 отыз алты Hogeita sei -
37 Отыз жеті Hogeita zazpi -
38 Отыз сегіз Hogeita zortzi -
39 Отыз тоғыз Hogeita bederatzi -
40 қырық Berrogei -
41 Қырық бір Berrogei bat -
42 қырық екі Berrogeita bi -
43 қырық үш Berrogeita hiru -
44 қырық төрт Berrogeita lau -
45 қырық бес Berrogeita bost -
46 Қырық алты Berrogeita sei -
47 қырық жеті Berrogeita zazpi -
48 қырық сегіз Berrogeita zortzi -
49 қырық тоғыз Berrogeita bederatzi -
50 елу Berrogeita -
51 елу бір Berrogeita bat -
52 елу екі Berrogeita bi -
53 елу үш Berrogeita hiru -
54 елу төрт Berrogeita lau -
55 елу бес Berrogeita bost -
56 елу алты Berrogeita sei -
57 елу жеті Berrogeita zazpi -
58 елу сегіз Berrogeita zortzi -
59 елу тоғыз Berrogeita bederatzi -
60 алпыс Hirurogei -
61 Алпыс бір Hirurogeita bat -
62 алпыс екі Hirurogeita bi -
63 алпыс үш Hirurogeita hiru -
64 Алпыс төрт Hirurogeita lau -
65 алпыс бес Hirurogeita bost -
66 Алпыс алты Hirurogeita sei -
67 Алпыс жеті Hirurogeita zazpi -
68 алпыс сегіз Hirurogeita zortzi -
69 Алпыс тоғыз Hirurogeita bederatzi -
70 жетпіс Hirurogeita -
71 жетпіс бір Hirurogeita hamar bat -
72 жетпіс екі Hirurogeita bi -
73 жетпіс үш Hirurogeita hiru -
74 жетпіс төрт Hirurogeita lau -
75 жетпіс бес Hirurogeita hamabost -
76 жетпіс алты Hirurogeita sei -
77 жетпіс жеті Hirurogeita zazpi -
78 жетпіс сегіз Hirurogeita zortzi -
79 жетпіс тоғыз Hirurogeita bederatzi -
80 сексен Laurogei -
81 сексен бір Laurogei bat -
82 сексен екі Laurogeita bi -
83 сексен үш Laurogeita hiru -
84 сексен төрт Laurogeita lau -
85 сексен бес Laurogeita bost -
86 сексен алты Laurogeita sei -
87 сексен жеті Laurogeita zazpi -
88 сексен сегіз Laurogeita zortzi -
89 сексен тоғыз Laurogeita bederatzi -
90 тоқсан Laurogeita hamar -
91 тоқсан бір Laurogeita bat -
92 тоқсан екі Laurogeita bi -
93 тоқсан үш Laurogeita hiru -
94 тоқсан төрт Laurogeita lau -
95 тоқсан бес Laurogeita bost -
96 тоқсан алты Laurogeita sei -
97 тоқсан жеті Laurogeita zazpi -
98 тоқсан сегіз Laurogeita zortzi -
99 тоқсан тоғыз Laurogeita bederatzi -
100 жүз Ehun -