1-ден 100-ге дейін араб нөмірлер

# Writing your language Writing Reading
0 нөл صفر
1 бір واحد
2 екі اثنان
3 үш ثلاثة
4 төрт أربعة
5 бес خمسة
6 алты ستة
7 жеті سبعة
8 сегіз ثمانية
9 тоғыз تسعة
10 он عشرة
11 он бір أحد عشر
12 он екі اثنا عشر
13 он үш ثلاثة عشر
14 он төрт أربعة عشرة
15 он бес خمسة عشر
16 он алты ست عشرة
17 он жеті سبعة عشر
18 он сегіз ثمانية عشر
19 он тоғыз تسعة عشر
20 жиырма عشرون
21 жиырма бір واحد وعشرون
22 жиырма екі إثنان وعشرون
23 жиырма үш ثلاثة وعشرين
24 жиырма төрт أربع وعشرين
25 жиырма бес خمسة وعشرين
26 жиырма алты ستة وعشرين
27 жиырма жеті سبعة وعشرون
28 жиырма сегіз ثمانية وعشرين
29 жиырма тоғыз تسعة وعشرون
30 отыз ثلاثون
31 Отыз бір ثلاثون واحد
32 Отыз екі اثنين وثلاثين
33 отыз үш ثلاثة وثلاثين
34 Отыз төрт أربعة وثلاثين
35 Отыз бес خمسة وثلاثين
36 отыз алты ستة وثلاثين
37 Отыз жеті سبعة وثلاثون
38 Отыз сегіз ثمانية وثلاثون
39 Отыз тоғыз ثلاثين تسعة
40 қырық أربعون
41 Қырық бір أربعون واحد
42 қырық екі اثنين وأربعين
43 қырық үш ثلاثة وأربعون
44 қырық төрт أربعة وأربعون
45 қырық бес خمسة وأربعين
46 Қырық алты ستة وأربعين
47 қырық жеті سبعة وأربعون
48 қырық сегіз ثمان وأربعين
49 қырық тоғыз تسعة وأربعون
50 елу خمسون
51 елу бір واحد وخمسون
52 елу екі إثنان وخمسون
53 елу үш ثلاثة وخمسون
54 елу төрт أربعة وخمسين
55 елу бес خمسة وخمسون
56 елу алты ستة وخمسون
57 елу жеті سبعة وخمسين
58 елу сегіз ثمانية وخمسون
59 елу тоғыз تسعة وخمسون
60 алпыс ستون
61 Алпыс бір إحدى وستين
62 алпыс екі اثنان وستون
63 алпыс үш ثلاثة وستون
64 Алпыс төрт أربعة وستون
65 алпыс бес خمسة وستون
66 Алпыс алты ستة وستين
67 Алпыс жеті سبعة وستين
68 алпыс сегіз ثمانية وستين
69 Алпыс тоғыз تسعة وستين
70 жетпіс سبعون
71 жетпіс бір سبعين واحد
72 жетпіс екі اثنان وسبعون
73 жетпіс үш ثلاثة وسبعون
74 жетпіс төрт أربعة وسبعين
75 жетпіс бес خمسة وسبعون
76 жетпіс алты ستة وسبعين
77 жетпіс жеті سبعة وسبعون
78 жетпіс сегіз ثمانية وسبعين
79 жетпіс тоғыз تسعة وسبعون
80 сексен ثمانون
81 сексен бір ثمانون واحد
82 сексен екі ثمانين اثنين
83 сексен үш وثلاثة وثمانين
84 сексен төрт ثمانون أربعة
85 сексен бес خمسة وثمانون
86 сексен алты ستة وثمانون
87 сексен жеті سبعة وثمانون
88 сексен сегіз ثمانية وثمانون
89 сексен тоғыз وتسعة وثمانون
90 тоқсан تسعون
91 тоқсан бір تسعين واحد
92 тоқсан екі تسعين اثنين
93 тоқсан үш ثلاثة وتسعون
94 тоқсан төрт تسعين أربعة
95 тоқсан бес تسعين خمسة
96 тоқсан алты ستة وتسعون
97 тоқсан жеті تسعون سبعة
98 тоқсан сегіз ثمانية وتسعين
99 тоқсан тоғыз تسعة وتسعين
100 жүз مائة